aaftrekke - trok aaf - aafgetrokke

1377x gezocht

afdrukken, fotograferen en afdrukken.

Meriejke mgde met moder nao de stads-fotograaf um n schoen foto te laoten trekke, en di minges zg taege Meriejke: Pas aste stilstis en lchs, dan trek ik af!

trekke - trok - getrokke

306x gezocht

1

tochten.

t Likt draan wie de wngd zit, mar in dn aope schop dao kan t biestig trekke.

2

op iemand lijken.

Van gezecht trekt t adst nao aoze kngt, mar van ard trekt t toch mier nao de vrouws kngt.

3

fotograferen, een foto maken op de ouderwetse manier, zie: aaftrekke.

4

vocht doorlaten.

Nit de vaas zoe op t hout zette, want din trekt daor en dan kries-se ne krnk.

aafgaeve - gaof aaf - aafgegaove (gaaf aaf - aafgegaeve)

2399x gezocht

1

voor de laatste keer de kaarten uitdelen bij het kaartspel.

2

iemand door de dood verliezen.

Det waas zungd en jaomer det die det klein al nao iene mand wer moosten aafgaeve.

aafvraete - vrit aaf - vraat aaf - aafgevraete

2500x gezocht

het voer van n ander dier verorberen.

Die maer, dt is n trin; die zal din angeren altid aafvraete!

aantrekke, zich - trok zich aan - haet zich aangetrokke

8756x gezocht

zich aankleden.

Asse inne kup bis gewst en de kns dich schoen grei aantrekke, dan vuls-te dich wer wie niej.

Kiengdsheid-optocht

2612x gezocht

Elk jaar was er o.l.v. de zusters de Kindsheidoptocht. Tegen een kleine vergoeding (ook ten bate van de missie) konden de kinderen verkleed als zouaaf, neger, chinees, missionaris, zuster, engel of kardinaal meelopen in de optocht, die op zondagdagmid-dag onder grote belangstelling door het dorp trok.

trk, truk

287x gezocht

1

terug.

Wie laat bis-se vanaovend trk, denks-se?

2

afgelegen, achteraf.

Die mingese die woenen dao wid trk, dao beej die bs.

af

1346x gezocht

1

geoogst.

Dit jaor waore weej de spraone vr, want de kerse zien af.

2

af, buitenspel gezet.

Doow mgs nimmer mejdon dich, want doow bis af!

aafaete - aat aaf - aafgegaete

2439x gezocht

het leeg schrapen van het bord waarvan je gegeten hebt.

Anneke, doow ms dienen telder baeter aafaete.

aafdon - die aaf - aafgedaon

1281x gezocht

1

maaien.

Vannammedaag gaon weej de plak haver aafdon, want din is vaerdig.

2

plukken.

Die paere knnen aafgedaon waere, ze zien rip zat.

3

rooien, omhakken.

Ik wil die struk aafdon, want die staon mich biestig inne waeg.

aafgaon - ging aaf - aafgegaon

1869x gezocht

1

afgaan: na elkaar adressen bezoeken.

Met Cecli giet de famfaar alle kefees af.

2

ontlasting hebben.

As me zlang gelaegen haet met zn zuukt, dan kan me has nit mier aafgaon.

3

op iets of iemand afgaan met goede of kwade bedoelingen.

Toen ziene stier? Din zal op alles aafgaon wat ok mar efkes bewgt!

aafkike - kaek aaf - aafgekaeke

1412x gezocht

1

toekijken en daardoor iets leren, zie: aanliere.

2

rondkijken.

Nao de koffie gingen de mansluuj t veld aafkike.

3

spieken.

Aafkike? Niks drvan, want de wits t, h? Ierlik doort t langst ...

aafkrige - kraeg aaf - aafgekraege

11797x gezocht

1

zich bedienen, bijv. aan tafel.

Krig mar good af, want dr is grei zat, zg tant Truuj.

2

afmaken waar men aan begonnen is.

Det moos n beddesprei waere, mar ik gluuf nit det ik t aaf krig. Ik bin ant prakkezeren um dr toch mar n taffelklidje van te make.

aaflaote - leet aaf - aafgelaote

2244x gezocht

af laten vloeien van vloeistoffen.

aafpraote - pratde aaf - aafgeprat

1341x gezocht

een beslissing nemen.

Det haet lang gedoord, mar noow hebbe weej t aafgeprat.

aafstraevele, aafstrieje - straej aaf - aafgestraeje

1276x gezocht

iemands mening bestrijden, betwisten, tegenspreken.

Wasse dao stis te vertelle, mot ik dich aafstrieje, want det is zaeker nit waor.

aaftraeje - trooj aaf - aafgetraeje

6208x gezocht

1

al schrijdend een afstand meten in huis, in de hof en op de akker.

Ienen trae is z ongevier ne maeter. Ik heb di schop s aafgetraeje en din is zwet viefteen maeter lnk en zaeve maeter deep.

2

met voetstappen een afstand bemeten bij een spel, bijv. meshakken of hinkelen. Twee jongens of meisjes zetten om de beurt de voeten aansluitend voor elkaar tot aan een streep; wie de laatste voet nog dwars vr de streep kan zetten heeft gewonnen en mag beginnen.

aafvalle - veel aaf - aafgevalle

1289x gezocht

afzakken.

Me kan zegke wat me wlt ouver mienen bok, mar wiej mich de litse losschaote, doew veel mich toch nag aeve-zgood de bks af.

aafvatte - veet aaf - aafgevat

7831x gezocht

zich bedienen.

Tante Grada hfde nimmer te zegke teggen de feziet: vat mar af, want det haoje ze al gedaon.

aafwinne - wn aaf - aafgewnne

2953x gezocht

1

de eerste zijn bij een bepaalde gelegenheid, bijv. met Nieuwjaar wensen.

Sefke van mme Grad din haet os alwer Niejjaor aafgewnne beej grotvader en grotmoder.

2

winnen met knikkeren.

Din dieke moep heb ik dich lekker aafgewnne.

aafzette - zat aaf - aafgezatte

1520x gezocht

1

afzoeken.

Ik heb de gnse stad aafgezatte, irdet ik vng wat ik zocht en doew waas t nag nit wat ik mende.

2

afruimen.

Zet dich de taffel mar af, Miejke, dan begin ik vas met schttele was-se.

3

een afscheiding plaatsen.

Wits-se wat ik doon? Met finen draod de gnsen haof aafzette taegen die verrekde knin!

aafzinke - znk aaf - aafgeznke

2424x gezocht

afkalven; het instorten van slootkanten, beek- en rivieroevers.

vanien

2230x gezocht

1

vaneen, van elkaar.

Det zien pas kammerj; die wiete vl vanien, mar die zulle zich noet verraoje.

2

uit elkaar, zie vanien-aaf.

vanien-af

1322x gezocht

uit elkaar.

Haal die hane mar vanien af, Kuub, want die don niks as vchte.

vlaak-ewg, vlaak-af

1431x gezocht

buitengewoon, echt, warempel.

Aos vader is vlaak-ewg hl gevalle en det haoje we toch irs nit inne gater!


Ontvang iedere week een overzicht met de populairste Sevenumse woorden.